Agent in nood

6 jun, 2012

en hoe eenvoudig je in een positieve stemming kunt komen.

Laatst heb ik weer een paar dagen getraind met de politie.
Op dezelfde locatie werden er ook mondelinge examens afgenomen bij agenten in opleiding. Toen ik de trap af liep zag ik een agente die erg zenuwachtig was. ‘Gaat het’, vroeg ik. ‘Nou nee niet echt, ik ben erg zenuwachtig voor mijn examen’, vertelde ze mij in alle eerlijkheid. De rode vlekken in haar nek verraadde haar onrust.
Ik vroeg of ik haar mocht helpen en dankbaar stemde ze in. Kort gezegd heb ik haar de volgende opdracht gegeven; Ik vroeg haar welke stemming ze nu nodig had om met een goed gevoel het examen in te gaan. ‘zelfvertrouwen en kracht’ zei ze. Ik vroeg haar vervolgens om aan een situatie (ervaring) te denken waarin ze vol zelfvertrouwen was en zich krachtig voelde. Aan haar ogen, die snel heen en weer schoten, kon je zien dat ze aan het ‘scannen’ was. ‘Ja, ik heb er eentje’. En terwijl ze dit zei, straalde haar hele gezicht en stond ze ook meer rechtop. Een zelfverzekerde uitstraling.

Kun je het ook voelen?

‘Kun je het ook voelen? Dus het zelfvertrouwen en de kracht in die situatie ook fysiek ervaren in je lijf?’ vroeg ik. Opnieuw ging ze in de herbeleving van de situatie. Haar gezicht en hele lijf straalden nog meer kracht uit dan de eerste keer. Vervolgens keek ze me een beetje verbaasd aan, alsof ze wilde zeggen ‘uhm, en wat moet ik hier nu mee?’.
‘Dat is het enige wat je dadelijk hoeft te doen, als je uitgenodigd wordt om binnen te komen voor je examen. Denk aan deze herinnering terug en je zult merken dat je minder zenuwachtig bent, meer rust hebt en dus makkelijker antwoord kunt geven.’
Tijdens de lunchpauze zag ik haar weer. Ze straalde van oor tot oor. ‘Ik heb het gehaald. Bedankt!’
In vaktermen noemen we dit ankeren of het oproepen van positieve stemmingen. In diverse trainingen besteden we hier aandacht aan.

Het is mooi om met elkaar op weg te zijn.
Ik hoop je de volgende keer weer te ontmoeten. Op welke wijze dan ook. En weet: Veranderen heeft tijd nodig, doe het in kleine stapjes.