Uitleg logisch niveau 2: Gedrag

14 mrt, 2016

Werken met de logische niveaus

In mijn vorige artikel heb ik een overzicht van de logische niveaus gegeven. Daarbij kort iets over de grondleggers verteld en een handout toegevoegd. Aan elk niveau van dit model wijd ik een artikel Hierdoor ben je in staat het model te vertalen naar je eigen praktijksituaties.

Zakelijk een ‘need-to-know’, persoonlijk een mooi inzicht.

Hoe de logische niveaus in te zetten?

Dit model kan je op vele manieren helpen. Om vooruit te kijken (voorbereiden), terug te kijken (reflectie) én het maken van plannen, het opstellen van doelen, etc.

In praktijksituaties, in de communicatie, spelen alle niveaus zich gelijktijdig af. Elk niveau achteraf analyseren helpt je om te leren (reflectie/evaluatie) of helpt je vooraf om de uitkomst van iets te optimaliseren.

Omschrijving niveau 2: Gedrag

Het niveau van gedrag bestaat uit alles wat je aan de ander laat zien. Dus wat iedereen zou kunnen zien wanneer je je gedrag met camera op zou nemen. Dus wat doe ik en zeg ikzelf? Maar ook wat doet en zegt de ander(en)?

De kernvraag op dit niveau is: hoe kun jij je gedrag optimaal beïnvloeden om…beter te presteren, het naar je zin te hebben, je zeker te voelen, succesvol te zijn, etc.?

Vrij eenvoudige vraag denk je misschien? In de praktijk zijn we er ons vaak te weinig van bewust.
Vaak hebben we geen idee hoe we op de ander overkomen en hoe de ander ons gedrag ziet en ervaart.

Analyse op niveau van Gedrag

Haal eens een situatie voor de geest die in jouw optiek niet optimaal of zelfs slecht verliep.
liefst met één persoon. Deze situatie kun je op de verschillende logische niveaus analyseren. Wanneer je het niveau van gedrag analyseert ga je zien wat je de volgende keer anders kunt doen op deze laag. Met als doel; effectiever of succesvoller zijn.
Onderstaande vragen helpen je hierbij:

 • Was er (echt) oogcontact met de ander?
 • Liet je elkaar uitpraten?
 • Heb je écht gehoord wat de ander zei? En de ander jou? Weet je het zeker?
 • Ben je je bewust geweest van je eigen lichaamshouding en die van de ander?
 • Was hetgeen wat je dacht ook congruent met je mimiek en houding?
 • Had je contact op gelijk niveau, of zat/stond de ander?
 • Stond jij of de ander te veraf of juist te dichtbij en wat voor impact had dit?
 • Hoe was jullie toon? Te hard of zacht, te dominant of juist te weinig assertief? Te snel en opgewonden? Te koel of te emotioneel?
 • Hoe was je houding, daadkrachtig met rechte rug en kin omhoog of meer schuchter en ineengedoken?
  In wat voor soort situaties is je gedrag veel functioneler en effectiever?
 • Wat is er zo anders in die situaties waarin het wél lukt?
 • Wat kun je hiervan leren/ Je kunt het dus wél? Waarom in deze situatie minder goed?

Inzicht

Wanneer je met dit soort vragen de situatie analyseert zie je dan punten ter verbetering?
Mogelijk kom jezelf ook op andere vragen op ‘gedragsniveau’ als je weer in de film kruipt.

4e Blog

In mijn volgende blog ga ik het 3e niveau verder uitleggen, het niveau van Vaardigheden en kwaliteiten.

Heerlijk om met elkaar op weg te zijn. Ik hoop je de volgende keer weer te ontmoeten. Op welke wijze dan ook. En weet: Veranderen heeft tijd nodig, doe het in kleine stapjes.

We spreken elkaar weer snel!

Marc Doomernik