Om hulp en advies vragen getuigt van kracht!

Coaching door Doomernik training & coaching

Je bent bereid je kwetsbaar op te stellen en geeft aan te willen leren en groeien. De begeleiding kan heel divers zijn.
Het is goed om samen, in veiligheid en vertrouwen, vast te stellen wat de hulpvraag precies is. Daarna pas gaan we aan de slag. Persoonlijke coaching is in Den Bosch. Zakelijke coaching kan op meerdere plaatsen, afhankelijk van de klantwens.

Het allerbelangrijkste is veiligheid en vertrouwen. De coachee dient een ‘goed gevoel’ te krijgen bij de coach. Dit is een voorwaarde. Zaken die in vertrouwen worden verteld, blijven tussen coach en coachee. Bij zakelijke coaching zal de opdrachtgever alleen in grote lijnen een terugkoppeling krijgen.

1e gesprek
Het 1e gesprek is een inventarisatiegesprek. De cliënt vertelt zijn verhaal, de coach stelt vragen om een beeld te krijgen van de situatie en de hulpvraag. Na het 1e gesprek bepaalt de coachee dan ook zélf of hij de coaching wil voortzetten. Op het 1e gesprek ontvang je 50% korting.

Doel en heldere afspraken
We maken heldere afspraken over je doel (de hulpvraag). Zijn medewerker en leidinggevende het ook eens over de hulpvraag? Voorafgaand aan het 1e gesprek vul je ook een uitgebreid intakeformulier in. Het is de bedoeling dat jij antwoorden krijgt op die dingen waar je voor gekomen bent. Om je doelen te realiseren zijn vaak meerdere gesprekken nodig. Alleen mijn motto is wél: ‘Elk gesprek moet je iets opleveren!’.

Zelfreflectie is een wezenlijk onderdeel. Als manager/medewerker dien je je enerzijds bewust te zijn van je eigen gedrag en welke invloed dit heeft op anderen. Anderzijds kan het belangrijk zijn om te analyseren welk effect het gedrag van anderen op jou heeft.
Tijdens de coaching wordt gebruik gemaakt van methodieken en technieken als: NLP, RET, TA, oplossingsgericht werken,provocatief coachen, PMA, familieopstellingen, organisatieopstellingen, conflicthantering, feedback etc.

Er kunnen diverse redenen zijn voor coaching. Een aantal voorbeelden:

 • Ik zit niet lekker in mijn vel.
 • De arbeidsrelatie is redelijk of helemaal verstoord.
 • Ik heb een burn-out.
 • Wat wil ik als vervolgstap (loopbaan)?
 • Hoe kom ik eigenlijk over en waarom is dat zo?
 • Ik lig regelmatig in de clinch met mijn baas of collega’s.
 • Omgaan met conflicten.
 • De werkdruk is te hoog.
 • Timemanagement en zelfmanagement.
 • Mediation.
 • Ziekteverzuim.
 • Hoe motiveer ik mijn medewerkers?
 • Ik heb PTSS.

Alle onderwerpen uit de trainingen:

Facet5 persoonlijkheidsprofiel
Bij Zakelijke coaching is het wenselijk om te starten met het Facet5 persoonlijkheidsprofiel.  Hiermee ontstaat een concreter beeld over je drijfveren, valkuilen en kwaliteiten. Dit geeft structuur aan de coachingssessies. Daarnaast bevat deze scan goede handvatten voor de organisatie en leidinggevende om de coachee intern effectiever te begeleiden.
Meer info Facet5.

Mogelijk wil je als organisatie weten of een (nieuwe) medewerker geschikt is voor een bepaalde functie.
Met behulp van het Audition instrument, kan er in overleg een ‘voorkeursprofiel’ voor de functie worden samengesteld. Vervolgens kan het profiel van de (potentiële) medewerker(s) worden afgezet tegen het voorkeursprofiel. Uitgebreide informatie over Audition.

Achtergrondinformatie
Lees meer over enkele onderwerpen:

Combinatie van training en coaching

Mogelijk wil je liever een combinatie van coaching en training volgen. Hiervoor hebben ik een zeer aantrekkelijk aanbod. Bekijk ons 4-stappenplan. Een optimale aanpak waarin de Facet5 scan, training en coaching gecombineerd worden!

Neem contact met mij op voor meer informatie.

Zakelijk tarief coaching (traject)

De kosten voor een coachsessie en/of coachingstraject zijn afhankelijk van de duur en ieders persoonlijke omstandigheden.
Werk je bijvoorbeeld als zzp-er of bij een grote multinational ?

Ik maak hier onderscheid in vanuit een sociaal-maatschappelijke betrokkenheid.

Heb je interesse en wil je graag wat meer informatie?

Bel 073-6440585 of stuur een e-mail.

We beginnen sowieso altijd met een kennismakingstraject, mogelijk ook in combinatie met een Facet5 profiel.
Los van mijn expertise is het ook belangrijk dat je je op je gemak voelt, dat jij een klik ervaart.
Wanneer ik zelf denk dat ik niet de juiste coach voor jou ben dan bespreek ik dit ook met je.

Een sessie duurt gemiddeld 1,5 – 2 uur.
Na het kennismakingsgesprek kun je zelf bepalen of je wel of niet door wilt gaan.
Besluit je de coaching voort te willen zetten dan plannen we minimaal 3-4 sessies.

Veranderen en ontwikkelen heeft namelijk tijd nodig.