4-stappenplan van Doomernik Training & Coaching

4-stappenplan Doomernik Training & Coaching

Het streven is échte en blijvende verandering. Deze aanpak is dus ook anders.
Langer, meetbaar, persoonlijker, effectiever én goedkoper!

Je hebt tijd nodig om jezelf te ontwikkelen en je ‘automatische piloot’ te doorbreken.
Vandaar dat ik kies voor een langere en meer complete begeleiding.
Om van automatisme te groeien naar nieuwe vaardigheden en gedrag, heb je inzicht nodig in je onbewuste processen. Deze bepalen namelijk voor 95% (!) je gedrag en daarmee je effectiviteit. Wij besteden aandacht aan je onbewuste, je emoties en je interne dialoog.

 • In het kort
 • Uitgebreide info
 • Resultaat, Bewijs en Meetbaarheid
 • Interesse in Facet5

4-stappenplan in het kort

Ik bied een 4-stappenplan aan bij alle trainingen.
Deze aanpak ziet er als volgt uit:

Uitgebreide informatie over dit concept

De 4 in 1 aanpak staat hieronder beschreven.

Stap 1. De Facet5 persoonlijkheidsscan
Starten met het Facet5 profiel heeft de volgende voordelen:

 • Inzicht in je ontwikkelpunten is belangrijke input voor de 4-daagse training.
 • Samen met het trainingsmateriaal vormt het de input voor de coachingssessie(s).
 • Het geeft de manager tips HOE de medewerker te begeleiden in de praktijk.
 • Het geeft input voor POP’s, functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Perfecte tool om jezelf of (nieuwe) medewerkers beter te leren kennen en te begeleiden.

Facet5 geeft inzicht in:

 • Sterke kanten en ontwikkelpunten.
 • (De)motivatie patronen.
 • Ambities.
 • Tips voor de manager om medewerkers aan te sturen.
 • De competenties waarin nog gegroeid kan worden.
 • Welke mate (nieuwe) medewerkers in het team passen.
 • De samenwerking van het team (teamscan).

Op deze pagina meer info over Facet5: o.a. een voorbeeld profiel en de Facet5 folder.

Stap 2. Of 4 dagen trainen verspreid over 2 - 3 maanden
Nieuwe inzichten en ander gedrag aanleren heeft tijd nodig. Tijd om te oefenen en uit te proberen in de praktijk én tijd om zaken te laten beklijven. Doomernik Training & Coaching' neemt de tijd door de trainingsdagen te verspreiden. In de periodes tussen de trainingsdagen kan worden geoefend met de nieuwe inzichten. Ervaringen kunnen worden ingebracht in de volgende dagen.

Stap 3. Een coachingssessie 2 maanden ná de training
Autorijden leer je niet in een paar lessen. Oefening baart kunst. De deelnemers ervaren de extra coachingsessie ná de training als zéér waardevol. Aspecten die wat zijn weggezakt kunnen worden opgehaald. Handvatten worden aangereikt voor praktijksituaties die om aandacht vragen.

Stap 4. Een gesprek met de leidinggevende
Ontwikkelen en groeien doe je niet alleen. In een evaluatiegesprek vragen we de manager naar de progressie van de medewerker. Wat is er allemaal al anders? Daarbij krijgt de manager tips hoe de begeleiding en samenwerking met de medewerker geoptimaliseerd kan worden. Ook krijgt de medewerker de gelegenheid om te vertellen wat hij/zij anders zou willen in de samenwerking. Groeien en samenwerken doe je namelijk niet alleen. In het Facet5 profiel staan ook veel tips voor de manager om de medewerker beter aan te sturen, meer te motiveren en verder te begeleiden.

Doomernik Training & Coaching past het 4-stappenplan toe op de volgende trainingen:

Resultaat, Bewijs en Meetbaarheid

Door het 4-stappenplan wordt de ontwikkeling van medewerkers meetbaar. Zowel voor de deelnemer zélf als voor de organisatie geeft dit meer structuur. De ontwikkelpunten zijn tastbaar en hanteerbaar voor de medewerker én deze kunnen concreter worden meegenomen in functionerings- en beoordelings- POP-gesprekken. De kansen op performance verbetering nemen hierdoor aanzienlijk toe.

Voordelen 4 in 1 aanpak voor de deelnemer

1 Door Facet5 profiel veel concreter inzicht in je ontwikkelpunten. Concrete aandachtpunten voor evaluatie-, POP- of jaargesprek.
2 Meer tijd om nieuwe inzichten (tussentijds) te oefenen. Progressie is meetbaar.
3 Langere periode om te groeien geeft rust. Intensievere begeleiding met als resultaat meer blijvende verandering.
4 Door langere begeleiding grotere verankering van de nieuwe inzichten. De manager wordt beter betrokken bij de ontwikkeling van de medewerker.
5 Betere samenwerking met je collega’s en leidinggevende. Concrete handvatten voor de manager om de medewerker te begeleiden.
6 Je krijgt veel instrumenten aangereikt, die je stapsgewijs verder brengen. Je performance schiet omhoog. Medewerkers voelen zich serieuzer genomen. Dit verhoogt de motivatie en levert meer verbondenheid met de organisatie op. Resultaatverhogend.
7 Het gaat veel verder dan een vaardigheidstraining. Je krijgt meer inzicht in jezelf en je  onbewuste patronen. De medewerker groeit persoonlijk en wordt zakelijk effectiever.
8 Je wordt zintuiglijk scherpzinnig. Lage investering hoog rendement.

Interesse in Facet5

Uitgebreide informatie Facet5
 
Ja, ik heb interesse in 1 of meerdere Facet5 scans. Neem contact met mij op.